Praxis Watch

Monday, 30 January 2023

Tek nakon Praxisovog angažovanja, zdravstvena ustanova postupila u skladu sa propisima

Suprotno zajamčenom pravu na besplatnu zdravstvenu zaštitu, našoj klijentkinji je dostavljen račun za troškove zdravstvenih usluga pruženih na akušerskom odeljenju. U pitanju je žena iz ranjive kategorije društva, kojoj pomažemo u postupku upisa naknadne prijave rođenja, i majka petoro dece koja zbog njenog pravno nevidljivog statusa još uvek nisu upisana u matične knjige rođenih.

Kao pružaoci pravne pomoći, zahtevom smo se obratili zdravstvenoj ustanovi tražeći da postupe u skladu sa propisima. Tek nakon našeg angažovanja, ova zdravstvena ustanova nas je dopisom obavestila da je odustala od naplate troškova zdravstvenih usluga koje su našoj klijentkinji pruženi na akušerskom odeljenju, kao što je predviđeno stavom 2 člana 68 Ustava Republike Srbije i zakonskim normama koje garantuju besplatnu zdravstvenu zaštitu koja obuhvata preglede i lečenje u vezi sa planiranjem porodice, u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakon porođaja.

 

Read 8504 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action